Dala

stugan

Vid siljans strand

Stranden

Foto från Gesundaberget

Härbret på tomten

Uterum